English version Norwegian version
Graminor logo

POTET

POTET

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter for korn er Graminor involvert i følgende prosjekter: 

 

Duration 2018- 2022  | NFR 281928

Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries (GENEinnovate)

Genredigering for innovasjon og nyskapning i norsk foredlingsindustri.

I dette prosjektet har de største avlsorganisasjonene på husdyr, fisk og planter i Norge, sammen med forskningsinstitusjoner og politiske rådgivere, som mål å adressere sentrale spørsmål og utfordringer knyttet til genredigering og legge til rette for bærekraftig bruk. Genredigering (CRISPR/Cas9) vil tas i bruk for å teste ut ønskede genetiske varianter; Graminor vil bruke teknologien for å forbedre resistens mot tørråte (Phytophtora infestans) i norske potetsorter.

FORSKNINGSRADET.NO   | NMBU.NO | BIOTEKNOLOGIRADET.NO |  HEIDNER.NO

 

Duration 2014-2017| NFR 233787

Effective virus testing and cryopreservation of potato breeding lines and cultivars (KRYOVIR).

NIBIO.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Duration 2013-2016 | NFR 225282

New ways to improve common scab resistance in Norwegian potatoes.

CRISTIN.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 


Del på Facebook