English version Norwegian version
Graminor logo

Sortsutvikling i frukt og bær i Norge

Publisert: 02.04.2020 12:43

 

Norsk sortsutvikling av frukt og bær er viktig for å ha tilgang til plantemateriale som er egnet for norske vekstforhold. Staten, ved Landbruks- og Matdepartementet, har alltid hatt et høyt engasjement og bidratt økonomisk til sortsutvikling av frukt og bær i Norge. Dette har vedvart også etter at all sortsutvikling ble samlet i organisasjonen Graminor i 2002. Per i dag er det sortsutviklingsprogram på eple, plomme, bringebær og jordbær i Norge.

Les mer

Ny teknologi for bærekraftig utvikling av plantesorter

Publisert: 20.03.2020 14:14

 

Verdens befolkning er ventet å nå 10 milliarder mennesker i 2050. Denne økningen på nærmere 30% gjør at verdens matproduksjon må økes betydelig. Produksjonen må økes i et stadig mer utfordrende klima samtidig som den må være bærekraftig. Dette betyr at det er nødvendig med en mer effektiv produksjon, med mindre sprøytemiddelbruk, mindre svinn og mindre klimagassutslipp. Nye teknologier i alle ledd i matproduksjonen vil spille en avgjørende rolle for å få til dette.

Les mer

Norsk mathvete: Fra 100 prosent import til 75 prosent selvforsyning

Publisert: 29.07.2019 14:50

 

I løpet av 30 år har forskning bidratt til at Norge har gått fra 100 prosent import, til en stor grad av selvforsyning av norsk mathvete. Historien om norsk matkorn viser at forskning, utvikling og kompetanseheving har stor økonomisk verdi og langvarig effekt. I 1970 importerte vi all mathvete. I dag er vi i stor grad selvforsynte, mye takket være langvarig forskningsinnsats.

Les mer

Saga – jordbærsort for norske og nordiske vekstforhold

Publisert: 28.05.2019 09:26

Graminor utvikler nye jordbærsorter for norske og nordiske vekstforhold. Hensikten med å utvikle nye jordbærsorter er å få fram bedre jordbærtyper enn det vi har i dag. For at en ny sort skal bli godkjent må den være bedre enn sorter som allerede er på markedet.

Les mer

Nordisk samarbeidsprosjekt i raigras

Publisert: 16.05.2019 15:54

Raigras (Lolium perenne L.) er en flerårig fôrvekst med god kvalitet og høyt avlingspotensiale. Graminor utvikler nye raigras sorter for norske og nordiske vekstforhold.

Les mer

Uten såkorn - ingen avling

Publisert: 02.05.2019 12:56

Mye er blitt sagt i forhold til årsaker og konsekvenser etter sommeren 2018s begredelige avlinger i Norge. For et land som fra før er svært avhengige av import vil det måtte importeres enda mer korn til mat og fôr etter fjorårets sesong. Dermed øker vår avhengighet av utenlandsk produksjon for å opprettholde forbruket. Importen til mat og fôr kan i prinsippet skje fra hele verden så lenge vi kan betale.

Les mer

Kjøp og salg av såkorn

Publisert: 01.04.2019 15:55

Sommerens tørke ga dårlige såkornavlinger. I sesongen 2018-19 ble det nødvendig med betydelig import av såkorn for å dekke behovet i markedet. Værforholdene var også utfordrende i våre naboland noe som førte til at det ble signalisert utfordringer med å få tak i såkorn også der. Korndyrkere, som hadde mulighet, ble oppmuntret til å treske og rense såkorn til eget bruk.

Les mer

LILJEROS - ny timoteisort utviklet for norske vekstforhold

Publisert: 05.02.2019 15:42

Timotei er det viktigste graset i norsk engdyrking og den viktigste arten vi jobber med på engvekstprogrammet i Graminor. Den gir høy avling, har god fòrkvalitet og smaker godt for dyrene.

Les mer

Havreforedling i den genetiske tidsalder

Publisert: 30.11.2018 16:17
OatGen er et samarbeidsprosjekt mellom Graminor, NMBU og NOFIMA. Prosjektet fokuserer på å utvikle et mer effektivt havreforedlingsprogram gjennom implementering av nye genetiske verktøy med fokus på fusarium-resistens.

 

Les mer

Ny Administrerende Direktør i Graminor AS

Publisert: 26.10.2018 12:17

Kristin Børresen er ansatt som ny administrerende direktør i Graminor AS. Hun ser fram til å bidra til å videreutvikle selskapet. Graminor er Norges eneste selskap innen plantesortsutvikling og har programmer innenfor engvekster, korn, poteter, frukt og bær.

Les mer
1 2 3 4