English version Norwegian version
Graminor logo

Graminor forbereder Norge for fremtiden med Climate Futures

Publisert: 30.09.2020 13:48

1. Oktober starter offisielt det nye forskningssenteret Climate Futures opp, et senter for forskningsbasert innovasjon som har som mål å forberede flere sektorer for de kommende klimaendringene. Blant sektorene er jordbrukssektoren, og Graminor deltar i arbeidet.

Les mer

Forsøksgarden på Njøs 100 år i 2020

Publisert: 06.08.2020 12:57

 

Statens forsøksgard for fruktdyrking starta opp på Njøs 1. januar 1920 etter sterkt påtrykk frå Det norske hageselskap. Det arbeidet som har vore sentralt heilt frå starten, er arbeid med sortar, grunnstammer og arter innan frukt og bær. Det er prøvd ut og dokumentert fleire tusen sortar gjennom dei hundre åra stasjonen har hatt aktivitet innan dette fagfeltet.

 

Les mer

Norsk sortsutvikling i potet 100 år (1920 – 2020)

Publisert: 07.07.2020 12:31

Moderne norsk sortsutvikling i potet startet i 1920. Åspotet var den første norske potetsorten som ble godkjent. I løpet av de siste 100 årene er det godkjent 26 norskutviklede potetsorter. Hassel og Nansen, som ble godkjent i 2018, er de siste godkjente norske sortene. Potetsorter som er resistente mot sykdom og tilpasset norske dyrkingsforhold var, og er, en viktig forutsetning for potetdyrking i Norge.

Les mer

Potetforedler / Rekrutteringsstilling potet

Publisert: 09.06.2020 10:34

Vi søker en person med mastergrad innen plantedyrking, plantefag, planteforedling eller lignende, som potensielt kan gå over i stillinger for næringsrettet doktorgrad med tilknytning til potetforedlingen. Kandidater med doktorgrad innen planteforedling oppfordres også til å søke!

Les mer

Sortsutvikling i frukt og bær i Norge

Publisert: 02.04.2020 12:43

 

Norsk sortsutvikling av frukt og bær er viktig for å ha tilgang til plantemateriale som er egnet for norske vekstforhold. Staten, ved Landbruks- og Matdepartementet, har alltid hatt et høyt engasjement og bidratt økonomisk til sortsutvikling av frukt og bær i Norge. Dette har vedvart også etter at all sortsutvikling ble samlet i organisasjonen Graminor i 2002. Per i dag er det sortsutviklingsprogram på eple, plomme, bringebær og jordbær i Norge.

Les mer

Ny teknologi for bærekraftig utvikling av plantesorter

Publisert: 20.03.2020 14:14

 

Verdens befolkning er ventet å nå 10 milliarder mennesker i 2050. Denne økningen på nærmere 30% gjør at verdens matproduksjon må økes betydelig. Produksjonen må økes i et stadig mer utfordrende klima samtidig som den må være bærekraftig. Dette betyr at det er nødvendig med en mer effektiv produksjon, med mindre sprøytemiddelbruk, mindre svinn og mindre klimagassutslipp. Nye teknologier i alle ledd i matproduksjonen vil spille en avgjørende rolle for å få til dette.

Les mer

Norsk mathvete: Fra 100 prosent import til 75 prosent selvforsyning

Publisert: 29.07.2019 14:50

 

I løpet av 30 år har forskning bidratt til at Norge har gått fra 100 prosent import, til en stor grad av selvforsyning av norsk mathvete. Historien om norsk matkorn viser at forskning, utvikling og kompetanseheving har stor økonomisk verdi og langvarig effekt. I 1970 importerte vi all mathvete. I dag er vi i stor grad selvforsynte, mye takket være langvarig forskningsinnsats.

Les mer

Saga – jordbærsort for norske og nordiske vekstforhold

Publisert: 28.05.2019 09:26

Graminor utvikler nye jordbærsorter for norske og nordiske vekstforhold. Hensikten med å utvikle nye jordbærsorter er å få fram bedre jordbærtyper enn det vi har i dag. For at en ny sort skal bli godkjent må den være bedre enn sorter som allerede er på markedet.

Les mer

Nordisk samarbeidsprosjekt i raigras

Publisert: 16.05.2019 15:54

Raigras (Lolium perenne L.) er en flerårig fôrvekst med god kvalitet og høyt avlingspotensiale. Graminor utvikler nye raigras sorter for norske og nordiske vekstforhold.

Les mer

Uten såkorn - ingen avling

Publisert: 02.05.2019 12:56

Mye er blitt sagt i forhold til årsaker og konsekvenser etter sommeren 2018s begredelige avlinger i Norge. For et land som fra før er svært avhengige av import vil det måtte importeres enda mer korn til mat og fôr etter fjorårets sesong. Dermed øker vår avhengighet av utenlandsk produksjon for å opprettholde forbruket. Importen til mat og fôr kan i prinsippet skje fra hele verden så lenge vi kan betale.

Les mer
1 2 3 4 5