English version Norwegian version
Graminor logo

Nordic oat variety development boosted by fruitful collaboration

Publisert: 20.06.2018 13:00

Nordic plant breeding companies, Boreal Plant Breeding Ltd. (Finland), Graminor AS (Norway), and Lantmännen (Sweden), have together produced an SNP array for Nordic oat to enhance the development of better oat varieties for Nordic farmers.

Les mer

Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon

Publisert: 11.04.2018 11:22

Nye og forbedrede plantesorter er nødvendig for å dyrke mer og bedre mat. Nye sorter er nødvendig for å gjøre planter resistente mot nye skadedyr og plantesykdommer, og for å tilpasse seg endret klima og vekstforhold.

 

Les mer

9 millioner kroner til forskning på genredigering

Publisert: 26.02.2018 09:00

Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre tørråte på poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene? Dette er bare noe av det som bedrifter i Heidner Biocluster har fått millionstøtte til å forske på.

Les mer

Doktorgrad på resistens i hvete

Publisert: 23.01.2018 13:23

 

Å foredle hvetesorter med resistens mot sykdommer er både økonomisk fornuftig og miljøvennlig og har høy prioritet i utviklingen av nye kornsorter hos Graminor A/S. Dette er temaet i doktorgradsarbeidet (PhD) til Susanne S. Windju.

Les mer

Sortsmøte korn 2017

Publisert: 05.01.2018 13:47

Kornforedlerne i Graminor presenterte resultatene av kornforsøkene utført i 2017 av norske og utenlandske sorter av bygg, havre, vårhvete og høstkorn på et sortsmøte på Bjørke Forsøksgård i desember 2017.

Les mer

Graminor del av det internasjonale panelet for Svalbard Globale Frøhvelv

Publisert: 20.11.2017 16:19

Frøhvelvet på Svalbard ble åpnet av den norske regjeringen i februar 2008. Her ligger frø fra hele kloden langtidslagret. I forbindelse med ti-års jubileet er Kristin Børresen i Graminor oppnevnt som medlem av det rådgivende internasjonale panelet for Svalbard Globale Frøhvelv.

Les mer

Klimaforandring utfordrer norsk brødkornproduksjon

Publisert: 05.10.2017 12:53
Norge har de siste 20 årene vært nær selvforsynt med norskdyrket hvete til brødbaking. 
Les mer

Utvikling av nye norske potetsorter

Publisert: 26.04.2017 12:52

I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere. Hvert år lager vi i Graminor nye potetsorter og selve utviklingen av en ny sort tar ti til tolv år.

Les mer

Nordisk samarbeid i utviklingen av plantesorter

Publisert: 04.04.2017 16:03

Kombinasjonen av privat og offentlig innsats i foredlingen har sikret langsiktighet, et høyt kunnskapsnivå og teknologisk fokus som har bidratt til kontinuerlig utvikling av nye plantesorter for dette unike klimatiske området i Norden.

Les mer

Krafttak for nye frøblandingar

Publisert: 06.03.2017 08:46

Ei meir målretta utvikling av frøblandingar og sikrare utprøving av desse i Norge, kan gje auka engavlingar.

Les mer
1 2 3