English version Norwegian version
Graminor logo

Nordisk samarbeidsprosjekt i raigras

Publisert: 16.05.2019 15:54

Raigras (Lolium perenne L.) er en flerårig fôrvekst med god kvalitet og høyt avlingspotensiale. Graminor utvikler nye raigras sorter for norske og nordiske vekstforhold.

Les mer

Uten såkorn - ingen avling

Publisert: 02.05.2019 12:56

Mye er blitt sagt i forhold til årsaker og konsekvenser etter sommeren 2018s begredelige avlinger i Norge. For et land som fra før er svært avhengige av import vil det måtte importeres enda mer korn til mat og fôr etter fjorårets sesong. Dermed øker vår avhengighet av utenlandsk produksjon for å opprettholde forbruket. Importen til mat og fôr kan i prinsippet skje fra hele verden så lenge vi kan betale.

Les mer

Kjøp og salg av såkorn

Publisert: 01.04.2019 15:55

Sommerens tørke ga dårlige såkornavlinger. I sesongen 2018-19 ble det nødvendig med betydelig import av såkorn for å dekke behovet i markedet. Værforholdene var også utfordrende i våre naboland noe som førte til at det ble signalisert utfordringer med å få tak i såkorn også der. Korndyrkere, som hadde mulighet, ble oppmuntret til å treske og rense såkorn til eget bruk.

Les mer

LILJEROS - ny timoteisort utviklet for norske vekstforhold

Publisert: 05.02.2019 15:42

Timotei er det viktigste graset i norsk engdyrking og den viktigste arten vi jobber med på engvekstprogrammet i Graminor. Den gir høy avling, har god fòrkvalitet og smaker godt for dyrene.

Les mer

Havreforedling i den genetiske tidsalder

Publisert: 30.11.2018 16:17
OatGen er et samarbeidsprosjekt mellom Graminor, NMBU og NOFIMA. Prosjektet fokuserer på å utvikle et mer effektivt havreforedlingsprogram gjennom implementering av nye genetiske verktøy med fokus på fusarium-resistens.

 

Les mer

Ny Administrerende Direktør i Graminor AS

Publisert: 26.10.2018 12:17

Kristin Børresen er ansatt som ny administrerende direktør i Graminor AS. Hun ser fram til å bidra til å videreutvikle selskapet. Graminor er Norges eneste selskap innen plantesortsutvikling og har programmer innenfor engvekster, korn, poteter, frukt og bær.

Les mer

Celina pære tar verden med storm

Publisert: 10.09.2018 09:58

Celina er en norsk pæresort utviklet av Graminor. Pæresorten er i ferd med å ta det internasjonale pæremarkedet med storm. Celina smaker godt, ser lovende ut for dyrkerne og holder seg godt ved riktig lagring. Pærene skiller seg ut fra kjente pæresorter på markedet, som for eksempel Conference, da den har røde «kinn» og glatt tynt skall.

Les mer

Utvikling av Nordiske havre-sorter styrket av samarbeid.

Publisert: 24.06.2018 14:48

De nordiske planteforedlings- selskapene Boreal Planteforedling AS (Finland), Graminor AS (Norge) og Lantmännen (Sverige), har i samarbeid produsert genetiske markører for Nordisk havre for å styrke utviklingen av havre-sorter for Nordiske bønder.

Les mer

Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon

Publisert: 11.04.2018 11:22

Nye og forbedrede plantesorter er nødvendig for å dyrke mer og bedre mat. Nye sorter er nødvendig for å gjøre planter resistente mot nye skadedyr og plantesykdommer, og for å tilpasse seg endret klima og vekstforhold.

 

Les mer

9 millioner kroner til forskning på genredigering

Publisert: 26.02.2018 09:00

Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre tørråte på poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene? Dette er bare noe av det som bedrifter i Heidner Biocluster har fått millionstøtte til å forske på.

Les mer
1 2 3 4