English version Norwegian version
Graminor logo

9 millioner kroner til forskning på genredigering

Publisert: 26.02.2018 09:00

Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre tørråte på poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene? Dette er bare noe av det som bedrifter i Heidner Biocluster har fått millionstøtte til å forske på.

Les mer

Doktorgrad på resistens i hvete

Publisert: 23.01.2018 13:23

 

Å foredle hvetesorter med resistens mot sykdommer er både økonomisk fornuftig og miljøvennlig og har høy prioritet i utviklingen av nye kornsorter hos Graminor A/S. Dette er temaet i doktorgradsarbeidet (PhD) til Susanne S. Windju.

Les mer

Sortsmøte korn 2017

Publisert: 05.01.2018 13:47

Kornforedlerne i Graminor presenterte resultatene av kornforsøkene utført i 2017 av norske og utenlandske sorter av bygg, havre, vårhvete og høstkorn på et sortsmøte på Bjørke Forsøksgård i desember 2017.

Les mer

Graminor del av det internasjonale panelet for Svalbard Globale Frøhvelv

Publisert: 20.11.2017 16:19

Frøhvelvet på Svalbard ble åpnet av den norske regjeringen i februar 2008. Her ligger frø fra hele kloden langtidslagret. I forbindelse med ti-års jubileet er Kristin Børresen i Graminor oppnevnt som medlem av det rådgivende internasjonale panelet for Svalbard Globale Frøhvelv.

Les mer

Klimaforandring utfordrer norsk brødkornproduksjon

Publisert: 05.10.2017 12:53
Norge har de siste 20 årene vært nær selvforsynt med norskdyrket hvete til brødbaking. 
Les mer

Utvikling av nye norske potetsorter

Publisert: 26.04.2017 12:52

I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere. Hvert år lager vi i Graminor nye potetsorter og selve utviklingen av en ny sort tar ti til tolv år.

Les mer

Nordisk samarbeid i utviklingen av plantesorter

Publisert: 04.04.2017 16:03

Kombinasjonen av privat og offentlig innsats i foredlingen har sikret langsiktighet, et høyt kunnskapsnivå og teknologisk fokus som har bidratt til kontinuerlig utvikling av nye plantesorter for dette unike klimatiske området i Norden.

Les mer

Krafttak for nye frøblandingar

Publisert: 06.03.2017 08:46

Ei meir målretta utvikling av frøblandingar og sikrare utprøving av desse i Norge, kan gje auka engavlingar.

Les mer

Virtual Reality (VR) i planteforedlingen

Publisert: 15.12.2016 13:28

Graminor er en av hovedaktørene i et nytt forskningsprosjekt der målet er å ta i bruk nye teknologiske metoder som «Virtual Reality» for å effektivisere utviklingen av nye plantesorter. Utvikling av nye plantesorter er helt nødvendig for å øke matproduksjonen og for å gjøre jordbruket i stand til å takle nye plantesykdommer, produksjonsmetoder og produktkrav og kommende klimaendringer.

Les mer

Næringsrettet doktorgrad for første gang i Graminor

Publisert: 05.12.2016 14:35

Målet med doktorgraden er å se på muligheten for øke frøavlingen i norsk tetraploid rødkløver. Helga Amdahl i Graminor skal forsvare doktorgraden den 9. desember på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Les mer
1 2 3 4 5