English version Norwegian version
Graminor logo

Hassel og Nansen – nye potetsorter fra Graminor

Publisert: 01.12.2016 14:54

Hassel og Nansen er to nye potetsorter fra Graminor. De nye potetsortene er laget for norske forhold for den norske potetdyrkeren og forbruker.

Les mer

NLR Potetskolen - kvalitetsproduksjon av norsk matpotet

Publisert: 21.11.2016 11:26

Hvordan lages en ny potetsort og hvilke egenskaper er viktige når vi velger ut framtidas potet ? Dette og en introduksjon til Graminors foredlingsprogram i potet er tema på NLR Potetskolen 22. og 23. november 2016.

Les mer

Norsk hvete «svømmedyktig»

Publisert: 16.09.2016 13:23

 

Norske og nordiske hvetesorter ser ut til å ha ganske høy vanntoleranse og er relativt godt rustet for å tåle perioder med regn sammenliknet med mange utenlandske sorter. Spesielt sortene Bjarne, Mirakel og Zebra har hittil utmerket seg med god overlevelsesevne i vannmetta jord.

Les mer

Graminors suksess i østerled

Publisert: 23.08.2016 14:27

Norske kornsorter har hatt stor framgang i Finland på 2000-tallet, og arealet med norske sorter er nå større hos våre naboer i øst enn her hjemme. Det dyrkes nå mer Demonstrant, Brage og Ringsaker i Finland enn i Norge.

Les mer

Norske havresorter i medvind

Publisert: 31.05.2016 09:56

Graminor utvikler havresorter som er egnet for norske og nordiske vekstforhold. De siste årene har flere gode norske sorter kommet på markedet. Markedsandelen for Graminor havresorter i Norge var godt over 50% i 2015.

Les mer

Planteforedling virker

Publisert: 04.05.2016 16:19

 

Utviklingen av nye hvetesorter har ført til at avlingene i EU har økt med 22 millioner tonn de siste 15 årene. Uten nye potetsorter vill avlingene vært 20% lavere og prisene 7% høyere.

Les mer

Norsk raigras er god økonomi

Publisert: 11.04.2016 09:17

Norske raigrassorter gir høyere avling og er mer vinterherdige enn utenlandske sorter under norske vekstforhold. Rask etablering, store tørrstoffavlinger, god gjenvekstevne og fremragende fôrkvalitet er viktige årsaker til at denne grasarten har blitt populær.

Les mer

Nye sorter engvekster og korn

Publisert: 04.04.2016 10:19

Flere nye sorter av engvekster og korn ble godkjent av plantesortsnemda i mars 2016. Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle og levere nye plantesorter til den norske jord- og hagebruksnæringen.

Les mer

Nobel og Saga - nye norske jordbærsorter

Publisert: 17.03.2016 11:36

Nobel og Saga er jordbærsorter utviklet for norske forhold hvor smak, holdbarhet og overvintring er viktige egenskaper.

Les mer

Yara og Graminor samarbeid i Finland

Publisert: 07.03.2016 11:37

 

Graminor og Yara har sesongen 2016 et samarbeid for å teste ut et utvalg av Graminor sine kornsorter med ulike Yara gjødslingsregimer i Finland. Det finske markedet er et viktig satsingsområde for begge selskaper, og et samarbeid i Finland er et ledd i å øke satsingen på nordisk samarbeid.

Les mer
1 2 3 4 5