English version Norwegian version
Graminor logo

Rekrutteringsstilling i kornforedling

Publisert: 11.05.2017 13:36

 

Vi søker personer med mastergrad innen plantedyrking, plantefag, planteforedling eller lignende, som kan gå over i en stilling for en næringsrettet phd med tilknytning til havreforedlingen.

 Graminor har ansvar for utvikling av plantesorter for jord – og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene. Selskapet har 34 fast ansatte og har hovedkontor på Bjørke Forsøksgård ved Hamar.

Vi søker personer med mastergrad innen plantedyrking, plantefag, planteforedling eller lignende, som kan gå over i en stilling for en næringsrettet phd med tilknytning til havreforedlingen. Dette vil være en utdanningsstilling som skal lede fram til phd-grad fra Norges Miljø - og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Det forutsettes at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på universitetets doktorgradsprogram. Utdanningsløpet til en næringsrettet phd er 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og 25% pliktarbeid innenfor kornforedling. Målet er at den aktuelle kandidaten blir kornforedler i Graminor etter endt doktorgrad. Informasjon om doktorgradsprosjektet får du ved å ta kontakt med Muath Alsheikh tlf 97699135, muath.alsheikh@graminor.no

Også kandidater med doktorgrad (phd) innen planteforedling oppfordres til å søke.

Du bør ha et hjerte for norsk landbruk og være interessert i korndyrking generelt, og gjerne i sortsutvikling spesielt. Vi ønsker at du skriver et notat til oss om hvorfor du vil jobbe i Graminor, dine tanker rundt planteforedling (korn), hvilke utfordringer og muligheter du ser, noen tanker rundt prosjektet knyttet til næringsrettet pdh, og hva du kan bidra med i denne stillingen.

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju. Vi forutsetter at søkerne behersker norsk eller lærer seg norsk eller annet skandinavisk språk.  

Personen som får stillingen, vil bli knyttet til vår foredler- og forskerstab med arbeidssted på Bjørke Forsøksgård i Hamar Kommune.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
  • Gode pensjonsordninger
  • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Notat fra søkeren som beskrevet ovenfor
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester. For søkere med utdanning fra utlandet, kreves kopi av original vitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.

Søknad med vedlegg sendes til graminor@graminor.no

Andre opplysninger:

Kontaktperson: Produkt og kvalitetssjef Hans Jacob Lund tlf. 41472186, FoU leder Muath Alsheikh tlf. 97699135, Havreforedler Trond Buraas tlf. 47881164

Vil du vite mer om hva en planteforedler gjør, se denne videoen fra England; Plant Breeding; the best job in the world

Søknadsfrist: 10.06.2017


Del på Facebook