English version Norwegian version
Graminor logo

Potetforedler / Rekrutteringsstilling potet

Publisert: 09.06.2020 10:34

Vi søker en person med mastergrad innen plantedyrking, plantefag, planteforedling eller lignende, som potensielt kan gå over i stillinger for næringsrettet doktorgrad med tilknytning til potetforedlingen. Kandidater med doktorgrad innen planteforedling oppfordres også til å søke!

Dette er i utgangspunktet en utdanningsstilling som skal lede fram til doktorgrad (Phd) fra en godkjent utdanningsinstitusjon. Det forutsettes at de som tilsettes kvalifiserer for opptak på universitetets doktorgradsprogram. Utdanningsløpet til en næringsrettet PhD er 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og 25% arbeid innenfor potetforedling i disse 4 årene. Personer som er relevant doktorgrad vil kunne gå rett inn i stillingen som potetforedler.

En potetforedler hos Graminor skal utvikle potetsorter som er ønsket av det det norske markedet. Dette innebærer å planlegge og gjennomføre kryssinger, være delaktig i felt i løpet av vekstsesongen og analysere resultater i felt og lab. Samarbeid med relevante forsknings - og utviklingsmiljøer i Norge og internasjonalt vil være en viktig del av jobben, samt være interaktiv med potetdyrkere og Graminors samarbeidspartnere i Norge. Potetforedler stillingen vil ha ansvar for å  koordinere ressursene i foredlingsprogrammet. 

Du bør ha et hjerte for norsk landbruk og være interessert i potetdyrking spesielt. Vi ønsker at du skriver et notat om hvorfor du vil arbeide hos oss, dine tanker rundt planteforedling (potet), hvilke utfordringer og muligheter du ser, noen tanker rundt prosjektet knyttet til næringsrettet PhD, og hva du kan bidra med i denne stillingen.

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju. Vi forutsetter at søkere behersker norsk og engelsk.

Personen som får stillingen, vil bli knyttet til vår foredler- og forskerstab med arbeidssted på Bjørke Forsøksgård, Hamar

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
  • Gode pensjonsordninger
  • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Notat fra søkeren som beskrevet ovenfor
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester. For søkere med utdanning fra utlandet, kreves kopi av orginalt vitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.

 

Søknad med vedlegg sendes til graminor@graminor.no

Søknadsfrist: 01.08.2020. Oppstartsdato avtales.

 

Andre opplysninger:

Arbeidssted: Bjørke Forsøksgård, Hamar

Kontaktperson: Adm. Direktør Kristin Børresen tlf. 95083916, FoU leder/ Potetforedler Muath Alsheikh tlf. 97699135


Del på Facebook