English version Norwegian version
Graminor logo

Sommerjobb hos Graminor

Publisert: 15.02.2016 09:27

Vi er avhengige av ekstrahjelp i vekstsesongen og  er du interessert i en variert jobb som gir et godt innblikk i planteproduksjon og utvikling av plantesorter så er du en aktuell kandidat.

Les mer

Forskningsprosjekt for over 16 millioner til Graminor

Publisert: 25.01.2016 17:23

«Dette er en stor anerkjennelse av Graminor sitt foredlingsarbeid og vår innsats for å øke matproduksjon basert på norske ressurser» sier FOU-leder Muath Al Sheikh.

Les mer

Sortsutvikling for eit endra klima

Publisert: 04.01.2016 14:03

 Er sortsutvikling for eit endra klima mogleg ? Sortsutvikling for framtidig klima krev eit genetisk vidt plantemateriale for å møte raske endringar. Marknaden er liten, og eigna sortar må utviklast i Norge eller i Norden.

 

Les mer

Ny FOU-leder i Graminor

Publisert: 04.01.2016 13:22

Muath Alsheikh tiltrer stilingen som FOU-leder for Graminor fra januar 2016.  Muath har en M.Sc og Ph.D in "Plant Biotechnology" fra Reading Universitetet i Storbritannia. I tillegg har Muath en MBA fra BI i Norge. Han er også Førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

 

Les mer

Ny bioteknologisk plattform for genotyping av planter

Publisert: 02.12.2015 16:11

For å effektivisere og presisere utviklingen av nye plantesorter etablerer Graminor et eget laboratorium for å utvikle genetiske markører som skal brukes i foredlingsarbeidet på planter. 

Les mer

Forbedring av flatskurvresistens i norske poteter

Publisert: 20.11.2015 13:04

En viktig målsetning for Graminor og det norske potetforedlingsprogrammet er å utvikle nye sorter som har bedre eller helst fullstendig resistens mot flatskurv i potet.

Les mer
1 2 3 4 5