English version Norwegian version
Graminor logo

Samfunnsoppdraget

Samfunnsoppdraget

Samfunnsoppdraget

Graminor har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene. Økt matproduksjon basert på norske ressurser er et av våre formål.

 

Egen planteforedling

Graminor utvikler nye sorter korn, engvekster, potet, frukt og jordbær for norske vekstforhold.  Formålet er å sikre norske produsenter har tilgang på variert, klimatilpasset og sykdomsfritt sortsmateriale.

Planteforedling på vegne av det offentlige

Graminor utfører planteforedlingsprogrammer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme for Graminor pga. manglende markedsinntekter. Differansen dekkes av offentlig støtte.

Innen de vekstene og klimaområdene hvor utenlandsk sortsmateriale tilfredsstiller det norske markedets krav til sortsegenskaper, skal Graminor utprøve, teste og gjøre utenlandsk sortsmateriale tilgjengelig framfor å drive egen foredling.

Prebasisproduksjon

Graminor har som sortseier og representant ansvaret for at markedet har tilgang på prebasis og utgangsmateriale av markedsaktuelle sorter. Prebasisproduksjon vil si å produsere frø som selges til såvareselskaper (Felleskjøpet og Strand Unikorn) for videre oppformering og salg til sluttbrukere (produsentene). Forsyningen gjennomføres i egen regi og i nært samarbeid med såvareforetningene for korn og engvekster. Når det gjelder settepoteter kjøper Graminor tjenesten av Overhalla Klonavlssenter, og for frukt og bær er det Sagaplant (tidligere Gartnerhallen Sauherad eliteplantestasjon) som står for produksjonen av eliteplanter og utgangsmateriale av jordbær, bringebær og frukt.


Del på Facebook