English version Norwegian version
Graminor logo

Styret

Styret

Informasjon om Graminors styre 

Harald Milli, leder           Sivilagronom
Bjørn Stabbetorp, nestleder Felleskjøet Agri SA
Harald Lossius Nibio
Wenche Myhre Dale Felleskjøpet Agri SA
Annette Olesen Lantmännen SW Seed
Nina Heiberg Gartnerhallen SA
Jostein Fjeld Strand Unikorn AS
Lars Reitan Ansatt Graminor AS

Del på Facebook