English version Norwegian version
Graminor logo

Ivar

Ivar

Ivar

 

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, som Tove
 Overvintringsevne   God, litt bedre enn Tove i Sør-Norge. Meget bra i Nor-Norge
 Sykdomsresistens   God
 Tørrstoffavling   Høyt nivå, bedre enn Tove i Nord-Norge
 Fôrkvalitet   God

Dyrkingsområde

Sør-Norge utenom fjellbygdene, og kysten nordover i Nordland

Eier 

Graminor AS

Foredler

UMB

Godkjenningsår

2007

Foredlingsnummer

RAIGT12-4x

For tiden ikke under oppformering


Del på Facebook