English version Norwegian version
Graminor logo

Trygve

Trygve

Trygve

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig til sen, som Tove
 Overvintringsevne   God, litt bedre enn Tove i Sør-Norge. God i Nor-Norge
 Sykdomsresistens   God
 Tørrstoffavling   God, som Tove
 Fôrkvalitet   God

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier 

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2007

Foredlingsnummer

RAIGT11-4x

I produksjon i Norge.


Del på Facebook