English version Norwegian version
Graminor logo

Fure

Fure

Fure

EGENSKAPER

  Skyting   Middels tidlig
  Overvintringsevne   Middels til god i både Sør- og Nord-Norge, noe svakere enn Norild i Nord-Norge og fjellbygdene
  Sykdomsresistens   Middels til god resistens mot bladsykdommer, noe svakere enn Stella
  Tørrstoffavling   Høyt avlingsnivå gjennom hele sesongen, noe lavere enn Stella i Sør-Norge
  Fôrkvalitet   Middels god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon ved alle høstinger, som Stella

Dyrkingsområde

Hele landet, men konkurrerer best på Vestlandet

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Bioforsk Vest Fureneset

Godkjenningsår

1989

Ikke lenger på markedet men tilgjengelig på forespørsel.


Del på Facebook