English version Norwegian version
Graminor logo

Gollum

Gollum

Gollum

EGENSKAPER

  Tidlighet   Omtrent samme tidlighet som Fure, Norild og Stella.
  Overvintringsevne   Omtrent like god overvintring og varighet i alle landsdeler som Fure, Norild og Stella.
  Sykdomsresistens   Det var mer bladsykdom i Nord-Norge, på Vestlandet og i fjellbygdene enn i andre distrikt men forskjellene mellom sortene var små.
  Tørrstoffavling
Like stor avling som referansesortene i 1. engår, høyere avling enn i 2. og i 3. engår i Sør-Norge enn Fure og Norild. I Nord-Norge og i fjellbygdene var
avlingsnivået det samme som for alle tre referansesortene Fure, Norild og Stella.
  Fôrkvalitet   Like god som for referansesortene Fure, Norild og Stella.

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2018

Foredlingsnummer

GnEs0510

Ikke på markedet men tilgjengelig på forespørsel.


Del på Facebook