English version Norwegian version
Graminor logo

Vanja

Vanja

Vanja

EGENSKAPER

  Tidlighet   Like tidlig som Norild, Stella og Fure.
  Overvintringsevne   Lik Norild, Stella og Fure i hele landet.
  Sykdomsresistens   Like sterk mot bladsykdomer som referansesorter Norild, Stella og Fure.
  Tørrstoffavling

  I Sør-Norge var totalavlingen høyere enn for Fure, særlig i tredje engår, men ikke høyere enn for Stella. I Nord-Norge og i fjellbygdene var det

  ingen sikre forskjeller i totalavling mellom sortene. Men det var en tendens til at prøvesorten ga høyere avling enn Fure og Norild i tredje engår.

  Fôrkvalitet   Like god som for referansesortene Fure, Norild og Stella.

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2019

Foredlingsnummer

VåEs0309

For tiden ikke på markedet, men tilgjengelig på forespørsel


Del på Facebook