English version Norwegian version
Graminor logo

Gyda

Gyda

Gyda

EGENSKAPER

  Tidlighet   Omtrent lik Norild, Stella og Fure.
  Overvintringsevne   Lik Norild, Stella og Fure i hele landet.
  Sykdomsresistens   Det var mer bladsykdom i Nord-Norge, på Vestlandet og i fjellbygdene enn i andre distrikt men forskjellene mellom sortene var små.
  Tørrstoffavling

  Like stor avling som referansesortene i 1. engår, høyere avling enn i 2. og i 3. engår i Sør-Norge enn Fure og Norild. I Nord-Norge og i fjellbygdene var

  avlingsnivået det samme som for alle tre referansesortene Fure, Norild og Stella i 2. og i 3. engår, men høyere enn Stella i 1.engår.

  Fôrkvalitet   Like god som for referansesortene Fure, Norild og Stella.

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2018

Foredlingsnummer

GnEs0504

For tiden ikke under oppformering.


Del på Facebook