English version Norwegian version
Graminor logo

SW Minto

SW Minto

SW Minto

EGENSKAPER

  Skyting   Middels tidlig
  Overvintringsevne   Middels til god i både Sør- og Nord-Norge
  Sykdomsresistens   Sterk
  Tørrstoffavling   Høyt avlingsnivå i Sør-Norge inkludert fjellbygdene. Middels i Nord-Norge
  Fôrkvalitet   Middels god

Dyrkingsområde

Hele landet, men konkurrerer best i Sør-Norge

Eier

Lantmannen/Graminor AS

Foredler

Svalöf Weibull AB

Godkjenningsår

2008

Foredlingsnummer

SW ÄS85

Ikke lenger tilgjengelig på det norske markedet.


Del på Facebook