English version Norwegian version
Graminor logo

Vang

Vang

Vang

 EGENSKAPER

  Skyting   Middels tidlig, Omtrent som Fure
  Overvintringsevne      Meget god overvintring og varighet i hele landet
  Sykdomsresistens   Sterk
  Tørrstoffavling   Høg avling i hele landet, untatt fjellbygdene der den er noe lavere enn Fure og Norild
  Fôrkvalitet   Middels god i de to første slåttene, god kvalitet i tredjeslått

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS.

Foredler

Graminor AS.

Godkjenningsår

2016

Foredlingsnummer

VåEs0444

Ny sort, ikke tilgjengelig hos frøfirmaene


Del på Facebook