English version Norwegian version
Graminor logo

Vestar

Vestar

Vestar

EGENSKAPER

  Skyting   Middels tidlig
  Overvintringsevne   God i hele landet
  Sykdomsresistens   Ikke spesielt sykdomsutsatt
  Tørrstoffavling   Lavere enn Fure i Nord-Norge og til dels også fjellbygdene, ellers stort sett høgere
  Fôrkvalitet   Middels god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon ved alle høstinger, som Fure

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2013

Foredlingsnummer

VåEs0306

I produksjon i Norge. Under oppformering i Finland.


Del på Facebook