English version Norwegian version
Graminor logo

Vidar

Vidar

Vidar

EGENSKAPER

  Skyting   Middels tidlig
  Overvintringsevne   Middels god i Sør-Norge. Middels til meget god i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge
  Sykdomsresistens   Sterk, men noe utsatt i fjellbygdene
  Tørrstoffavling   Middels til høyt nivå, hevder seg godt i Nord-Norge og fjellbygdene 
  Fôrkvalitet   Middels god

Dyrkingsområde

Best egnet i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2012

Foredlingsnummer

VåEs9701

For tiden ikke under oppformering


Del på Facebook