English version Norwegian version
Graminor logo

Vidvin

Vidvin

Vidvin

EGENSKAPER

  Skyting   Middels tidlig
  Overvintringsevne   God over hele landet
  Sykdomsresistens   Sterk, noe utsatt for bladsykdommer på Vestlandet og i fjellbygdene
  Tørrstoffavling   Høyt avlingsnivå i hele landet
  Fôrkvalitet   God kvalitet. Høgt sukkerinnhold i alle tre slåttene

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2014

Foredlingsnummer

VåEs9801

For tiden ikke under oppformering i Norge. Under oppformering i Finland.


Del på Facebook