English version Norwegian version
Graminor logo

Lilja

Lilja

Lilja

EGENSKAPER

 Tidlighet   Omtrent som Litago og Norstar.
 Overvintringsevne   Like god som referanse sortene i Sør-Norge og i Nord-Norge.
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer.
 Tørrstoffavling

  Lik Litago, Milkanova og Sonja men høyere enn Norstar i Sør-Norge. Høyere enn Milkanova, Norstar og Sonja i 1. og 2. engår i Nord-Norge og i

  fjellbygdene. 

 Fôrkvalitet   Lik andre godkjente sorter på markedet.    

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS.

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2018

Foredlingsnummer

FVL9901

For tiden ikke under oppformering.

 

Del på Facebook