English version Norwegian version
Graminor logo

Litago

Litago

Litago

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig til sen
 Overvintringsevne   Meget god i hele landet
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer
 Tørrstoffavling   Høytvoksende og storbladet, høyt avlingsnivå, høyere enn Milkanova i fjellbygdene i Sør-Norge og i Nord-Norge
 Fôrkvalitet   God fordøyelighet og forenhetskonsentrasjon, omtrent som Milkanova, men høyere proteininnhold og lavere NDF-verdier

Dyrkingsområde

God sort i hele landet, velegnet til beite

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Bioforsk Øst Løken

Godkjenningsår

2007

Foredlingsnummer

LøKv9601

Tilgjengelig hos frøfirmaene


Del på Facebook