English version Norwegian version
Graminor logo

Lavo

Lavo

Lavo

Egenskaper

Lavo har opphav i en sort fra Alaska som gjør at denne sorten er svært vinterherdig. Stor andel av avlingen kommer i førsteslåtten mens gjenvekstevnen er dårlig som også er typiske tegn på mest hardføre sorter. Slik sort vil neppe få stort dyrkningsomfang på grunn av lite dyrking i ytterområdene for veksten. Likevel kan denne sorten være av stor verdig for dyrkerne som vil bruke luserne der overvintringsforholdene er tøffe. 

Foredlingsnummer

LøLu8711

Godkjenningsår

2012

Lavo er ikke under oppformering for tiden men er tilgjengelig på forespørsel.


Del på Facebook