English version Norwegian version
Graminor logo

Ludvig

Ludvig

Ludvig

Egenskaper

Svært vinterherdig sort med god gjenvekstevne. Ga høyest avling blant 12 testede populasjoner/ sorter i Mjøsområdet. Avlingen var høy gjennom hele engperioden (3 høsteår). Ludvig har gjort det bra også i andre test lokasjoner.

Foredlingsnummer

LøLu9823

Godkjenningsår

2012


Del på Facebook