English version Norwegian version
Graminor logo

Gandalf

Gandalf

Gandalf

 

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, som Bjursele og Lea
 Overvintringsevne   God i hele landet
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer
 Tørrstoffavling   Høyt avlingsnivå i hele landet
 Fôrkvalitet   Noe høyere proteininnhold enn Lea i 1. høsting ellers lik andre sorter    

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS.

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2015

Foredlingsnummer

LøRk0389-2x

 

Del på Facebook