English version Norwegian version
Graminor logo

Lea

Lea

Lea

 

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, senere enn Bjursele
 Overvintringsevne   Dårlig til middels god. Bedre enn Nordi i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer
 Tørrstoffavling   Middels til høyt avlingsnivå, bedre enn Bjursele i hele landet
 Fôrkvalitet   Middels god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon, litt bedre enn Bjursele i førsteslåtten, men litt lavere  proteininnhold

Dyrkingsområde

Velegnet sort i Sør-Norge og i de beste områdene i Nord-Norge

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS.

Foredler

Bioforsk Øst Løken

Godkjenningsår

2002

Foredlingsnummer

LøRk9309-2x

Tilgjengelig hos frøfirmaene.

 

Del på Facebook