English version Norwegian version
Graminor logo

Linus

Linus

Linus

 

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, som Lea
 Overvintringsevne   Dårlig til middels god, bedre i Sør- enn i fjellbygdene og i Nord-Norge
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer
 Tørrstoffavling   Middels høyt, lik Lea
 Fôrkvalitet   Middels god, men høye NDF-verdier

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2014

Foredlingsnummer

LøRk0499-2x

For tiden ikke under oppformering

 

Del på Facebook