English version Norwegian version
Graminor logo

Lars

Lars

Lars

 EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, som Reipo
 Overvintringsevne   God i fjellbygdene og i Nord-Norge.
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer
 Tørrstoffavling   Høyt nivå. Meget god i fjellbygdene og i Nord-Norge     
 Fôrkvalitet   Middels god

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2012

Foredlingsnummer

LøRk9735-4x

 

I produksjon hos Strand Unikorn.


Del på Facebook