English version Norwegian version
Graminor logo

Lasang

Lasang

Lasang

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, omtrent som Reipo
 Overvintringsevne   Meget god i nord. Omtrent som Betty ellers
 Sykdomsresistens   Sterk
 Tørrstoffavling   Meget høyt i nord. Ganske høyt i Sør-Norge, som Reipo
 Fôrkvalitet   Middels god. Som Betty men lavere proteininnhold

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2013

Foredlingsnummer

LøRk0397-4x

For tiden ikke under oppformering

 

Del på Facebook