English version Norwegian version
Graminor logo

Lasse

Lasse

Lasse

EGENSKAPER

 Skyting   Sein
 Overvintringsevne   Meget god i Sør-Norge. God i fjellbygdene og i Nord-Norge
 Sykdomsresistens   Sterk
 Tørrstoffavling   Høyt avlingsnivå, særlig med stor 1. slått
 Fôrkvalitet   God

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier 

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS 

Foredler

Bioforsk Øst Løken 

Godkjenningsår

2004

Foredlingsnummer

LøRk9205-4x

For tiden ikke under oppformering

 

Del på Facebook