English version Norwegian version
Graminor logo

Legato

Legato

Legato

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, som Reipo.
 Overvintringsevne   Meget god i Sør-Norge, god i Nord-Norge.
 Sykdomsresistens   Sterk.
 Tørrstoffavling   Meget høg i Sør-Norge med Trøndelag og fjellbygdene, middels god i nord.        
 Fôrkvalitet   Middels god.

Dyrkingsområde

Velegnet sort i Sør-Norge inkludert Trøndelag og fjellbygdene i sør

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2014

Foredlingsnummer

LøRk9742-4x

For tiden ikke under oppformering.

 

Del på Facebook