English version Norwegian version
Graminor logo

Reipo

Reipo

Reipo

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, senere enn Bjursele
 Overvintringsevne   Dårlig til middels god. Bedre enn Lea i det meste av landet
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer
 Tørrstoffavling   Middels til høyt avlingsnivå i hele landet
 Fôrkvalitet   Middels god fordøyelighet, fôrenhetskonsentrasjon og proteininnhold

Dyrkingsområde

Velegnet sort i Sør-Norge med fjellbygdene og i de beste områdene i Nord-Norge

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS.

Foredler

Universitetet for miljø-og biovitenskap

Godkjenningsår

2002

Foredlingsnummer

LGRk8802-4x

Ikke under oppformering lenger.

 

Del på Facebook