English version Norwegian version
Graminor logo

Lakta

Lakta

Lakta

 EGENSKAPER

  Tidlighet   Tidlig som Grindstad
  Overvintringsevne og varighet   God i Sør-Norge og i fjellbygdene. Noe dårligere enn Noreng i Nord-Norge.
  Sykdomsresistens   Sterk. I fjellbygdene var omfanget av bladsykdommer ved siste slått 9-17% i tre høsteår.
  Tørrstoffavling   Like høy som Grindstad og Lidar i Sør-Norge. Tendens til høyere avling enn Grindstad og Lidar i Trøndelag. Lavere avling i fjellbygdene enn Grindstad. Omtrent samme avling som Grindstad og Noreng i Nord-Norge.            
  Fôrkvalitet   Fôrkvalitet på linje som Grindstad og Lidar.

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS.

Foredler

Graminor AS.

Godkjenningsår

2020

Foredlingsnummer

LøTi0508

Ikke på markedet for tiden men tilgjengelig på forespørsel.


Del på Facebook