English version Norwegian version
Graminor logo

Leidang

Leidang

Leidang

 

EGENSKAPER

  Skyting   Tidlig, som Grinstad
  Overvintringsevne    Meget god både i Sør-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge og Nord-Norge. Mye lik Nordeng
  Sykdomsresistens   Sterk
  Tørrstoffavling   Høyt nivå, under Grinstad i Sør-Norge, men litt bedre enn Noreng og Vega i fjellbygdene i Sør-Norge og i Nord-Norge. 
  Litt dårligere 1. slått enn  Nordeng og Vega, men bedre gjenvekstevne
  Fôrkvalitet   God, mye lik Nordeng og Vega. Bedre innhold av karbohydrater, men dårlligere fordøyelighet, proteiininnhold,
  NDF- og fôrenhetsverdier i 2. slått

Dyrkingsområde

Sør-Norge, fjellbygdene i Sør-Norge og Nord-Norge

Eier

Landbruks og matdepartementet/ Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2008

Foredlingsnummer

LøTi9944

For tiden ikke under oppformering


Del på Facebook