English version Norwegian version
Graminor logo

Lerke

Lerke

Lerke

EGENSKAPER

  Tidlighet   Omtrent som Grindstad

  Overvintringsevne

  Omtrent som Grindstad i hele landet.
  Sykdomsresistens   Ikke spesielt utsatt for sykdommer.
  Tørrstoffavling

  Omtrent som Grindstad i hele landet.            

  Fôrkvalitet   Lite som skiller den fra Grindstad.

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS.

Foredler

Graminor AS.

Godkjenningsår

2016

Foredlingsnummer

LøTi0381

For tiden ikke under oppformering.


Del på Facebook