English version Norwegian version
Graminor logo

Noreng

Noreng

Noreng

EGENSKAPER

Skyting   Tidlig til middels
Overvintringsevne   Meget god både i Sør-og Nord-Norge. Best i deler av Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge
Sykdomsresistens

  Sterk

Tørrstoffavling   Høyt avlingsnivå i førsteslåtten. Hevder seg best i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge
Fôrkvalitet   Middels god i avling av førsteslåtten, lavt innhold av karbohydrater.
  Avling i andreslåtten har god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon, bedre enn Grindstad

Dyrkingsområde

Hele landet, men konkurrerer best i fjellbygdene i Sør-Norge og i Nord-Norge.

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS.

Foredler

Universitetet for miljø-og biovitenskap/Bioforsk Nord Holt.

Godkjenningsår

2002

Foredlingsnummer

GpTi8906

Tilgjengelig hos frøfirmaene


Del på Facebook