English version Norwegian version
Graminor logo

Varg

Varg

Varg

 EGENSKAPER

  Skyting   Tidlig, omtrent som Grindstad
  Overvintringsevne      Meget god overvintring og varighet i hele landet
  Sykdomsresistens   Sterk
  Tørrstoffavling   Høg avling. På høyde med Grindstad i hele landet            
  Fôrkvalitet   Middels god

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS.

Foredler

Graminor AS.

Godkjenningsår

2016

Foredlingsnummer

VåTi9904

For tiden, ikke tilgjengelig hos frøfirmaene i Norge men er under oppformering for det svenske markedet.


Del på Facebook