English version Norwegian version
Graminor logo

Vega

Vega

Vega

EGENSKAPER

Skyting   Middels, noe seinere enn Grindstad
Overvintringsevne   Meget god både i Sør-og Nord-Norge, best i deler av Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge
Sykdomsresistens   Sterk
Tørrstoffavling   Høyt avlingsnivå i førsteslåtten, lavere gjenvekstevne og avling i andreslåtten enn Grindstad
Fôrkvalitet   Middels god i avling i førsteslåtten, noe lavt innhold av karbohydrater.
  Avling i andreslåtten har god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon, bedre enn Grindstad

Dyrkingsområde

Hele landet, men konkurrerer best i fjellbygdene i Sør-Norge og i Nord-Norge.

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS.

Foredler

Bioforsk Nord Vågønes.

Godkjenningsår

1991

Foredlingsnummer

VåTi7702

Er ikke på markedet lenger.


Del på Facebook