English version Norwegian version
Graminor logo

Jantarka

Jantarka

Jantarka

Egenskaper

  Veksttid:   Middels tidlig sort med veksttid omtrent som Olivin.
  Kornavling:   Svært yterik sort med klart høyere avlingspotensiale enn Magnifik og Olivin.
  Stråstyrke:   Middels strålengde og relativt god stråstyrke.
  Sykdomsresistens:   Sterk mot mjøldogg og bladflekksykdommer. Moderat mottakelig for gulrust.
  Overvintringsevne:      Vinterherdigheten er svært god, men antakelig ikke like god som hos Magnifik.
  Kvalitet:   Sorten har store korn og middels hektolitervekt.
  Proteinkvalitet og falltallstabilitet er svak. Derfor er sorten bare godkjent som fôrhvete.  

Eier og foredler

Danko, Polen

Godkjenningsår

2014


Del på Facebook