English version Norwegian version
Graminor logo

Kuban

Kuban

Kuban

Egenskaper

  Veksttid:   Middels tidlig sort med veksttid omtrent en dag tidligere enn Olivin.
  Kornavling:   Høyt avlingspotensiale. Avlingsnivå fullt på høyde med sorter som Magnifik og Olivin.
  Stråstyrke:   Svært stråstiv, bedre enn sorter som Magnifik og Olivin.
  Sykdomsresistens:   Har til nå vært så godt som fri for mjøldogg. Omtrent gjennomsnittlig resistent mot septoria, og moderat mottakelig for gulrust
  Overvintringsevne:   Vinterherdigheten har så langt vist seg å være god, minst på nivå med Olivin.
  Kvalitet:   God kornkvalitet. Relativt store korn med høy hektolitervekt. Proteinkvaliteten er sterkere enn hos Magnifik og Olivin.
  Har under vanskelige forhold hatt litt bedre falltall enn Magnifik, men dårligere enn Olivin.
  Er plassert i klasse 4 ved prisgradering. 

Foredler

Lantmännen ek för, Sverige

Eier 

Syngenta Crop Protection AG,

Godkjenningsår

2010

 


Del på Facebook