English version Norwegian version
Graminor logo

KWS Ozon

KWS Ozon

KWS Ozon

Egenskaper

  Veksttid:   Relativt sen sort, ca. en dag tidligere enn Magnifik.
  Kornavling:   Høyt avlingspotensial, har i forsøk gitt noe høyere avling enn Ellvis
  Stråstyrke:   Kort og stråstiv.
  Sykdomsresistens:   God resistens mot gulrust og meldugg. Utsatt for oppsmitting av septoria på grunn av kort strå. 
  Overvintringsevne:      Usikker overvintringsevne, da det har vært lite problemer med utvintring i sortens prøveperiode.
  Kvalitet:   Store korn, men høy hektolitervekt.
  Sterk proteinkvalitet, og er ved prisgradering plassert i prisklasse 4.
  God falltallstabilitet.

Eier og foredler

KWS Lochow GmbH, Tyskland.

Godkjenningsår

2018


Del på Facebook