English version Norwegian version
Graminor logo

Skagen

Skagen

Skagen

Egenskaper

  Veksttid:   Omtrent samme veksttid som Olivin.
  Kornavling:   Svært yterik sort med avlingspotensiale på nivå med Magnifik og Olivin.
  Stråstyrke:   Middels strålengde, men relativt svakt strå gjør at sorten er utsatt for legde.
  Sykdomsresistens:   Sterk mot mjøldogg, gulrust og bladflekksykdommer.
  Overvintringsevne:   Vinterherdigheten er nok klart dårligere enn hos Magnifikk, antakelig mer på nivå med Olivin eller litt svakere.
  Kvalitet:   Sorten har store korn og høy hektolitervekt. Også falltallstabiliteten er god, i hvert fall i stående åker.
  Proteinkvaliteten er svært god sammenlignet med andre høsthvetesorter.
  Ettersom det ikke finnes noen egen klasse for høsthvete med svært sterk gluten, er Skagen plassert i klasse 4 ved prisgradering. 

Eier og foredler

Nordic Seed, Danmark.

Godkjenningsår

2013


Del på Facebook