English version Norwegian version
Graminor logo

GN12086 (Birk)

GN12086 (Birk)

GN12086 (Birk)

Egenskaper

  Veksttid:   1-2 dager seinere enn Brage.
  Kornavling:     5% høyere avling enn Brage.
  Stråstyrke:   Bedre stråstyrke og stråkvalitet enn Brage.
  Sykdomsreistens:     Sorten er mottakelig for meldugg.
  DON-innhold på samme nivå som Rødhette. 
  Kvalitet:   Middels høy hektolitervekt og meget store korn.
  Proteinnivå noe lavere enn Brage.

Eier og foredler

Graminor AS

Avstamning

Edvin/Tore

Godkjenningsår

2019


Del på Facebook