English version Norwegian version
Graminor logo

Arild

Arild

Arild

Egenskaper

  Veksttid:   Tidlig toradssort, veksttid lik Tyra.
  Kornavling:   Avlingspotensiale på linje med Marigold, 6 % over Tyra. 
  Stråstyrke:   Langt strå, som de lengste seksradssortene.
  Sykdomsresistens:   Generell god sykdomsresistens, noe mottakelig for byggbrunflekk.
  Kornkvalitet:   Høy tusenkornkornvekt.
  Høy hektolitervekt.
  Høyt proteininnhold.

Eier og foredler

Lantmännen ek för, Sverige.

Avstamning

SW Mitja/SWA 01438

Godkjenningsår

2016


Del på Facebook