English version Norwegian version
Graminor logo

Helium

Helium

Helium

Egenskaper

  Veksttid:   Middels sein toradssort, 4 dager seinere enn Tyra.
  Kornavling:   Høyt avlingsnivå, 5-10 % høyere enn Tyra
  Stråstyrke:   Stråstiv. Kun svak tendens til stråknekk.
  Sykdomsresistens:   God resistens mot mjøldogg. God generell resistens.
  Også resistent mot havre cystenematoderrase I og II.
  Moderat til høyt nivå av DON.
  Kornkvalitet:   Bra proteininnhold og middels hektolitervekt. Meget storkornet.

Eier og foredler

Nordic Seed (Pajbjergfonden), Danmark.

Avstamning

Meltan/Delibes.

Godkjenningsår

2004


Del på Facebook