English version Norwegian version
Graminor logo

KWS Atrika (KWS 10/214)

KWS Atrika (KWS 10/214)

KWS Atrika (KWS 10/214)

Egenskaper

  Veksttid:   4-5 dager seinere enn Tyra.
  Kornavling:   Avling på linje med Fairytale, 10-12 % høyere enn Tyra.  
  Stråstyrke:   God stråstyrke og stråkvalitet.
  Sykdomsresistens:   Generell god resistens.
  Spiretreghet:   Høy spiretreghetsindeks.
  Kornkvalitet:   Veldig høy tusenkornsvekt.
  Høy hektolitervekt.
  Lavt proteininnhold.

Eier og foredler

KWS Lochow GmbH, Tyskland. 

Avstamning

Ingmar/Escobar

Godkjenningsår

2016


Del på Facebook