English version Norwegian version
Graminor logo

Pihl (GN03386, nakenbygg)

Pihl (GN03386, nakenbygg)

Pihl (GN03386, nakenbygg)

Egenskaper

  Veksttid:   4 dager seinere enn Tyra. 
  Kornavling:   19 % lavere avling enn Tyra. 
  Stråstyrke:   God stråstyrke og kvalitet.
  Sykdomsresistens:   Generell god sykdomsresistens.
  Kornkvalitet:   Høy tusenkornsvekt.
  Hektolitervekt 14% høyere enn normale toradssorter.
  Proteininnhold 1-3 prosent høyere enn normale 2radssorter.

Eier og foredler

Graminor AS.

Avstamning

SWÅ97129/SW8775

Godkjenningsår

2016


Del på Facebook