English version Norwegian version
Graminor logo

Thermus

Thermus

Thermus

Egenskaper

  Veksttid:   Veksttid på linje med Fairytale, 4-5 dager seinere enn Tyra.
  Kornavling:   Høyt avlingspotensiale 8-10 % høyere avling enn Fairytale.
  Stråstyrke:   Middels stråstyrke og god stråkvalitet.
  Sykdomsresistens:   Generell god sykdomsresistens.
  Resistens mot havrecystenematode rase I og II.
  Kornkvalitet:   Høy 1000kornvekt.
  Høy hektolitervekt.
  Lavt proteininnhold.

Eier og foredler

Sejet Planteforædling, Danmark.

Avstamning

Tamtam/Catamaran

Godkjenningsår

2016


Del på Facebook