English version Norwegian version
Graminor logo

Bjarne

Bjarne

Bjarne

Egenskaper

  Veksttid:   Tidlig sort, ca 5 dager tidligere enn Zebra og minst 2 dager tidligere enn Krabat.
  Kornavling:   Vanligvis vel 10 % lavere avlingsnivå enn den seine sorten Zebra.
  Fordi sorten ikke har så gode resistensegenskaper har avlingene i enkelte sykdomsangrepne felt vært svært lave.
  Stråstyrke:   Kort og stråstiv.
  Sykdomsresistens:        Moderat mottakelig for mjøldogg. Middels da det gjelder aksfusariose. Utsatt for septoria på grunn av kort strå. 
  Svært mottakelig for gulrust. 
  Kvalitet:   Lav hektolitervekt gjør at sorten i blant kan bli klassifisert som fôrkorn.
  Sterk proteinkvalitet og stabilt høyt falltall.
  Plassert i klasse 2 ved prisgradering.

Eier

Lantmännen ek fôr, Sverige.

Foredler

Graminor AS.

Avstamning

SvB87293/Bastian.

Godkjenningsår

2002


Del på Facebook