English version Norwegian version
Graminor logo

Demonstrant

Demonstrant

Demonstrant

Egenskaper

  Veksttid:   Relativt sen sort. Veksttid omtrent som Zebra eller kanskje en dag seinere.
  Kornavling:   I gjennomsnitt ca. 5 % høyere avling enn Zebra.
  Stråstyrke:   Middels strålengde og god stråstyrke.
  Sykdomsresistens:       Kan bli strekt angrepet av mjøldogg. Middels da det gjelder aksfusariose. Relativt sterk mot gulrust og septoria. 
  Kvalitet:   God kornkvalitet med relativt store korn og høy hektolitervekt.
  Stabilt høyt falltall.
  Relativt lavt proteininnhold, som hos Zebra.
  Svakere proteinkvalitet enn hos de tidlige sortene. Sorten var plassert i klasse 3 ved prisgradering, men fordi kornhandlerene
  ønsker å redusere  antall sorter i markedet betales sorten fra sesongen 2016 som fôrkorn.

Eier og foredler

Graminor AS

Avstamning

T1005/NK93512

Godkjenningsår

2008


Del på Facebook